Extra föreningsstämma

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Tisdagen 26 augusti 2014 kl. 1900 i Smedby AIS klubblokal

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Stämmans utlysande och godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande till stämman
 4. Val av sekreterare till stämman
 5. Val av justeringsmän/rösträknare
 6. Genomgång av Garageportar
 7. Beslut om investering i garageportar
 8. Genomgång av Lekplatserna
 9. Beslut om renovering av lekparkerna
 10. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 11. Mötets avslutande
Det här inlägget postades i Möten. Bokmärk permalänken.