Garagen & parkering

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Innehållet ägs och försäkras av fastighetsägaren.

Garagen är endast till för bilar och får inte användas som extra förråd.

Dessa regler gäller för garagen:

 • De skall alltid hållas låsta
 • Får inte ändras utan styrelsens medgivande
 • Motorvärmare eller annan värmande utrustning får inte anslutas till eluttagen
 • Får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom.
 • Kravet är att Eran bil kan köras in i garaget.
 • Håll rent i garaget så att inga skruvar, spikar eller andra vassa föremål förekommer på golvet.

Vad får finnas i garagen (ur brand och försäkringsskäl):

 • Ett fordon
 • Sommar/vinterdäck
 • Produkter för underhåll av fordon.
 • Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska får förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen

Parkeringen

Många hushåll har två bilar eller fler och vissa har dessutom en biltyp som inte går in i våra garage. Detta kan vi inte göra något åt. Vi med normalstora bilar måste se till att ställa in bilen i garaget när den inte används, för att förbättra tillgången på gästparkeringsplatser. Ett ytterligare gott skäl till att ställa in bilen i garaget är stöld/inbrottsrisken. Se till att tömma bilen själv. Lämna inte löst stöldbegärligt gods i bilen.

 • Parkera i första hand bilen i garaget.
 • I andra hand parkera bilen på er numrerade parkerings ruta.

Fel parkeringar. Styrelsen har fått till oss att se över bilar som fel parkerar i vår samfällighet.

 • Parkera inte bilar längs med gatan eller grönområde på vid gångbana.

Parkering vid i- och urlastning samt vid flyttning

Parkering får endast ske i parkeringsruta eller garage. Undantag görs endast för kortare uppställning, max 15 minuter, vid pågående i- och urlastning av gods. Undantag kan göras vid flyttning i samband med i- och urlastning.

Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.

 • Så att det hindrar trafik, utrycknings fordon eller utgör fara.
 • Så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg.

Biltrafik inom området

 • Kör mycket försiktigt! Utsätt inte våra impulsiva lekande barn för risken att bli påkörda.
 • Bommarna bör vara utdragna.
 • Biltrafik på gångvägarna är inte förbjuden, men endast kortvarig i- och urlastning accepteras.
 • Klipp häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det är ett säkerhetskrav.
 • Biltvätt är inte tillåten inom området.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.