Installation av fiber-LAN, tidplan mm – Reviderad plan

28/4 18-00-19-00 finns Teliabutiken i vårt garage och svarar på frågor om prylar, avtal osv… Boka in detta i kalendern redan nu.

Enkät – Hur vill jag ha det i mitt hus?
Du får i god tid inför din längas installation en enkät, där du kan beskriva i detalj hur du vill ha det i ditt hus så att vi vet vad som skall utföras.

Vecka 18, dvs 2 maj börjar arbetet, först med allt grävarbete och snickarjobb/elektronik i vårt garage.

Installationsplan

Ni kommer att få en lapp i brevlådan minst 1,5 vecka innan jobbet utförs. Men Telia skriver också att planen fortfarande är preliminär. Vi får med andra ord vara beredda på ändringar.

Lidaleden 586-652
Duktdragning/Extra jack – vecka 20
Fiberblåsning/Skarvning – Installationssupport – vecka 21

Lidaleden 558-584
Duktdragning/Extra jack – vecka 21
Fiberblåsning/Skarvning – Installationssupport – vecka 22

Lidaleden 530-556
Duktdragning/Extra jack – vecka 22
Fiberblåsning/Skarvning – Installationssupport – vecka 23

Lidaleden 502-528
Duktdragning/Extra jack – vecka 23
Fiberblåsning/Skarvning – Installationssupport – vecka 24

Lidaleden 298-324
Duktdragning/Extra jack – vecka 24
Fiberblåsning/Skarvning – Installationssupport – vecka 25

Lidaleden 272-296
Duktdragning/Extra jack – vecka 25
Fiberblåsning/Skarvning – Installationssupport – vecka 26

NOTERA ! Det handlar om att installatörerna skall ha tillgång till fastigheten vid två tillfällen under en två veckors period.

Nyckelperson skall anmälas till ordförande snarast på epost. Varje länga fick på årsstämman i uppdrag att utse en eller flera personer som är hemma dagtid under installationsperioden. Det är också nyckelpersonen som får ytterligare information om installationen och ansvar för att enkäten samlas in.

Förfaringssätt

P-längan
Fibern kommer att monteras under balkongen och borras in i väggen bredvid befintligt TV-uttag i källaren. På denna plats sätts utrustningen upp. Om möjligt dras ny fiber i det befintliga rör som går upp till TV-uttaget som är placerat i vardagsrummet. ( Under arbetet kan man mista möjligheten att se nuvarande leverantör i vardagsrummet eftersom kabeln eventuellt kommer att bytas ut )

N+O-längan
Fibern kommer att förläggas i marken under balkongen och borras in likvärdigt som i P-längan, övrigt se P-längan.

A-K-längorna
Fibern kommer att monteras under taket på balkongen ( ej som förut planerats på vinden ) och därifrån vikas in på resp vind för att avslutas i klädkammaren. Det extra uttaget dras till allrum eller sovrum beroende på hur det är draget idag. Standardritning över dagens installation finns här på hemsidan under  Ritningar ( Se vidare i kommande enkät. )
Mellan längorna förläggs fibern på en vajer som ansluts i höjd med installationen under taket på balkongen.

Gemensamhetsgaraget
I gemensamhetsgaraget installeras en ”bod” på 118 x 118 cm som kommer att innehålla den elektroniska utrustning som övervakas av Telia och där varje enskild förbindelse terminerar. Det är hit som Telias ansvar sträcker sig och som ingår i vårt avtal. I boden finns värme och plats för föreningens arkivmaterial som idag förvaras kallt och fuktigt i garaget, ej som krävs enligt förutsättning.

OBS: När resp länga är klar skall man kunna se TV och koppla upp sig på internet från den nya leverantören. Mer om detta i senare info

På arbetslördagen 16 april visades prylarna och vi får en förklaring på hur det skall gå till och när.

Det här inlägget postades i Fiber-LAN. Bokmärk permalänken.