Installationen av fiber-LAN – lägesrapport

Tidplanen gäller fortfarande
Under vecka 20 så har återställningen av markarbetena slutförts fram till hus N,O,P. Återställningen av uppgrävd asfalt är beställd och kommer att utföras av NCC. ( Besked 0m detta har ej lämnats ännu)

Den slang/ledning/kabel som har dragits över våra balkonger och som innehåller 19 “små rör”, kommer nu att fästas i taket med en galvaniserad skyddsplåt. Ett av dessa små rör kommer att friläggas på resp balkong, det röret kommer att förlängas över vinden till din klädkammare. ( N,O,P har en annan lösning).

Arbetet på vindarna och montering av extra uttag startar nu på måndag 23/5 i hus K, fortsätter sedan med I,H,G osv. “Tidstudie” kommer att företas som klarar ut framfarten, på torsdag 26/5 kommer nästa mail som närmare beskriver nästa veckas ( v22) arbete.

Där dragningen av ovannämnda slang har förorsakat skador på väggar och tak kommer en snickare att gå igenom detta och reparera uppkomna skador. ( Jag återkommer om målarfärg )

Den 13 juni kommer arbetet med att blåsa in fibern i resp fastighet att ske ( de små rören ), i samband med detta måste installatören ännu en gång ha tillgång  till resp fastighet, det är också vid det tillfället som igångsättningen sker med 30 minuters support.

Till kontaktpersonen
Den utdelade enkäten kan behållas av resp kontaktperson tills installatören kommer, jag vill dock att ni meddelar mig när ni fått in er längas enkäter. Efter det första installationstillfället skall de omedelbart till mig, så att Telia kan förbereda omläggningen som startar den 13 juni i hus K.

 

Det här inlägget postades i Fiber-LAN. Bokmärk permalänken.