Kort rapport från årsstämman 11/3

Först av allt ett stort tack till alla 36 personer som representerade 32 fastigheter ! Tack för ert stora engagemang under den inledande diskussionen om underhållet i vårt område.

Några av de beslut som togs under kvällen:

  • Styrelsens förslag på olika underhållsgrupper antogs inte, istället slås längorna ihop två och två. Dvs A+B, C+D, E+F osv. Längornas kontaktmän förblir kvar och arbetsuppgifterna blir gemensamma. Arbetsuppgifterna skall ses över av styrelsen och förhoppningsvis är ett förslag klart till vårstädningen.
  • Vårstädningen blir antingen 12 april eller 10 maj – beroende på vårens framfart.
  • Lekplatsernas, dvs redskapens funktionella och säkerhetsmässiga status skall kontrolleras av extern besiktningsman. Vad som måste åtgärdas och hur beror på resultatet av besiktningen. Förhoppningsvis kan vi få besiktningen gjord före vårstädningen.
  • Vattenläckan diskuterades länge. Det framkom att en mätning av flödet visar på en läcka, men när rören filmas syns ingenting. Norrköping Vatten skall återigen kontaktas för att hjälpa oss med en ny mätning innan beslut tas om åtgärd.
  • Asfalteringen en annan stor fråga som diskuterades. En besiktning av främst infarten till stora P-platsen skall göras, där är slitaget störst.
  • Garageportarna diskuterades också länge, liksom trävirket på baksidorna. Trävirket och målning är enklare att åtgärda under arbetslördagarna – behovet skall undersökas snarast. Vad gäller själva portarna beslutades att offerter skall tas in under året och beslut fattas på 2015 års stämma. En extra uttaxering för bytet av garageportar bör inte göras utan kostnaden skall slås ut på portarnas beräknade livslängd och ingå i medlemsavgiften.
  • Medlemsavgiften – styrelsen hade föreslagit en höjning med 100:- öronmärkt för garageportar. Stämman föreslog i stället en höjning med 200:- utan öronmärkning. Efter handuppräckning beslutades enligt stämmans förslag. Vilket innebär att från 1 april är medlemsavgiften 1300:-
  • Kassaförvaltare till sist. Valberedningen lyckades inte hitta en ny kassaförvaltare. Vi skall först ställa frågan till experterna på Villaägarnas riksförbund om hur vi löser detta, men troligtvis måste någon extern firma anlitas. Förslag finns, men först måste vi ta reda på hur vi kan göra. Även om själva bokföringen läggs ut måste någon inom föreningen sköta det löpande arbetet med in- och utbetalningar. Finns det någon intresserad ?

Protokollet kommer så småningom.

Ev epost till styrelsen skall skickas till vår gemensamma adress: styrelsen@tvestjarten.se inte till våra privata adresser.

Epostadress till er medlemmar – vi saknar fortfarande adresser till ett antal medlemmar. Om ni inte anmält den – gör det !
Om ni inte fått någon Epost på länge – har vi fått rätt adress ?
Skicka gärna ett meddelande till styrelsen, så får vi rätt adress med automatik.

 

Det här inlägget postades i Möten. Bokmärk permalänken.