Medlemsavgift

Aktuell avgift fr o m 2019-05-01 

Varje fastighet skall senast den siste i varje månad betala 1500:- till föreningens bankgiro 5273-6444

För att förenkla hantering rekommenderas autogiro. Vid inbetalning skall husnummer anges.

Vid övrig inbetalning ska det tydligt framgå vilken månad betalningen avser samt vilken fastighet betalning avser.
Vill du betala kvartalsvis skall det ske 31/1, 30/4, 31/7 och 31/10.

Medlemsavgiften täcker kostnaderna för:

  • All vattenförbrukning
  • Sophämtning
  • TV via fibernät, internetuppkoppling och telefoni
  • Garage- och P-plats (inkl försäkring på garaget)
  • Snöröjning
  • Belysning i gränder och på P-plats
  • Skötsel och underhåll av garage och gemensamma ytor, lekplatser osv.
  • Andel i fonderade medel för framtida underhåll

Medlemsavgiftens storlek beslutas varje år vid årsstämman.
Tack vare våra egna arbetsinsatser kan avgiftens storlek hållas nere.

Anmäl flytt till styrelsen

Ägarbyte skall anmälas till styrelsen. Tala om namnet på den nye ägaren.
Samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare. Tänk på att informera den nya ägaren, om hur det är att bo i vår samfällighet.