Våra lekplatser

Uppdatering: Vi avvaktar med detta arbete tills alla ansvarsfrågor är utredda.

Som vi berättade på arbetslördagen har en besiktning gjorts av våra lekplatser. Resultatet var minst sagt nedslående. Överallt hade vi fel sand under de olika lekredskapen. De flesta lekredskap hade i sin tur olika brister eller uppfyllde inte nuvarande regelverk för en säker lekplats. Läs Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap (.pdf)

Vid styrelsemötet 24/4 beslutades om dessa åtgärder i en första etapp:

 • Lekplatsen nedanför NOP-husen
  Gungor och gunghäst tas bort helt. Endast sandlådan blir kvar.
 • Lekplatsen utanför A-B längorna
  Rutschkanan tas bort, ev flyttas. Gungor tas bort.
 • Stora lekplatsen
  Vippgunga och gunghästar blir kvar
  Nuvarande gungor tas bort, ersätts med nya gungor med olika typer av sitsar
  Rutschkanan blir kvar.
  All sand i detta område skall bytas ut.
  Klättermasten och klätternätet tas bort helt. Hur de skall ersättas beslutas längre fram.

Din åsikt – hör gärna av dig direkt till styrelsen – styrelsen@tvestjarten.se

Arbetet med att ta ner lekredskapen kommer att ske inom kort. Vill du vara med och hjälpa till – med eller utan bra verktyg för arbetet – hör av dig för närmare information. Din medverkan sparar pengar – om vi skulle köpa alla tjänster och nya lekredskap, sand mm skulle det gå på ~300 000 kr enligt den offert vi har

Det här inlägget postades i Underhåll. Bokmärk permalänken.