Arbetslördag Vår 2017 22 April”städdag” kl. 0900

Arbetslördag Vår 2017 22 April”städdag” kl. 0900

  • Vår- och höst samlas alla boende för att göra ordning området inför den kommande säsongen. Kallelse utdelas i god tid inför höstens städdag, vårens städdag bestäms i samband med årsstämman och särskild kallelse delas inte ut.
  • Vårstädningen sker oftast i slutet av april och höststädningen i slutet av oktober.
  • Den container som ställs till förfogande får endast användas till trädgårdsavfall – absolut inget annat.
  • Enligt föreningens stadgar är alla skyldiga att underställa sig de beslut om skötsel som stämman tagit.
  • Kontaktmannen i varje länga samordnar arbetsuppgifterna för löpande skötsel och underhåll under hela året, vari även ingår regelbunden tillsyn.

Tillägg på arbetsuppgifter i vår

  • Målning av de reparerade garagen
  • Tillsyn över häckar samt buskar i området. Många häckar och buskar har vuxit sig för bredda och har på vissa tomter ett överhäng på cirka 40 cm ut över gång och cykelbana

Här finns respektive huslängas arbetsuppgifter under arbetslördagarna

Parkeringen

Många hushåll har två bilar eller fler och vissa har dessutom en biltyp som inte går in i våra garage. Detta kan vi inte göra något åt. Vi med normalstora bilar måste se till att ställa in bilen i garaget när den inte används, för att förbättra tillgången på gästparkeringsplatser. Ett ytterligare gott skäl till att ställa in bilen i garaget är stöld/inbrottsrisken. Se till att tömma bilen själv. Lämna inte löst stöldbegärligt gods i bilen.

  • Parkera i första hand bilen i garaget.
  • I andra hand parkera bilen på er numrerade parkerings ruta.

Fel parkeringar. Styrelsen har fått till oss att se över bilar som fel parkerar i vår samfällighet.

  • Parkera inte bilar längs med gatan / parkeringen eller på föreningens grönområde, på eller vid gång och cykelbana.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.