GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR som lag i alla EU:s medlemsländer. I Sverige ersattes därmed personuppgiftslagen (PUL) av EU-förordningen.

Tvestjärtens samfällighet behandlar endast de personuppgifter som krävs för att utföra sina rättsliga förpliktelser, hantera medlemsavgifter samt informera/kommunicera med medlemmarna om aktuella händelser. Personuppgifter lämnas bara vidare vid dom tillfällen då samfälligheten tecknar avtal med extern part för att sköta delar av vår verksamhet t ex redovisning/hantering av medlemsavgifter.

Personuppgifter som sparas är namn, fastighet, adress, personnummer, e-postadress samt bankkontonummer (för autogiro). Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att meddela oss när ändringar av ovanstående uppgifter sker.