Försäkring

Gemensamhetsanläggningen är försäkrad i Östgöta Brandstodsbolag via serviceavtalet hos Villaägarnas riksförbund och försäkringen omfattar bl a följande:

  • Egendom
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättskydd
  • Skadedjur
  • Extrakostnader
  • Hyresförlust
  • Olycksfall under arbete som samfällighetsföreningen arrangerar

För information om innehållet i övrigt – kontakta ordförande.