Medlemsavgift

Aktuell avgift fr o m 2019-05-01 

Varje fastighet skall senast den siste i varje månad betala 1500:- till föreningens bankgiro 5273-6444

För att förenkla hantering rekommenderas autogiro. Vid inbetalning skall husnummer anges.

Vid övrig inbetalning ska det tydligt framgå vilken månad betalningen avser samt vilken fastighet betalning avser.
Vill du betala kvartalsvis skall det ske 31/1, 30/4, 31/7 och 31/10.

För att ansluta till autogiro så gör ni på något av följande sätt:

 1. Gå in i er internetbanken och anmäl autogiro till Samfällighetsföreningen Tvestjärten bg 5273-6444
 2. ELLER klicka på den här länken FORMULÄR AUTOGIRO TVESTJÄRTEN  Fyll därefter i era uppgifter och godkänn med bankid eller mobilt bankid.
 3. ELLER för de som inte har tillgång till dator och/eller internetbank så får man prata med sin bank så hjälper de till att lägga upp autogirot manuellt.

Medlemsavgiften täcker kostnaderna för:

 • All vattenförbrukning
 • Sophämtning
 • TV via fibernät, internetuppkoppling och telefoni
 • Garage- och P-plats (inkl försäkring på garaget)
 • Snöröjning
 • Belysning i gränder och på P-plats
 • Skötsel och underhåll av garage och gemensamma ytor, lekplatser osv.
 • Andel i fonderade medel för framtida underhåll

Medlemsavgiftens storlek beslutas varje år vid årsstämman.
Tack vare våra egna arbetsinsatser kan avgiftens storlek hållas nere.

Anmäl flytt till styrelsen

Ägarbyte skall anmälas till styrelsen. Tala om namnet på den nye ägaren.
Samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare. Tänk på att informera den nya ägaren, om hur det är att bo i vår samfällighet.

Om du betalar medlemsavgiften via autogiro måste du även säga upp detta hos din bank.  När uppsägningen är gjord behöver du meddela styrelsen så att vi kan plocka bort informationen ur ekonomisystemet.