Välkommen till Samfälligheten Tvestjärten!

Samfällighetsföreningen Tvestjärten består av 103 fastigheterna med adresserna:
Lidaleden 272 – 324 och 502 – 652.

Vi hoppas du skall trivas i vårt område och inom samfälligheten. Vi hjälps alla åt för att skapa ett trivsamt område.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen går det bra att maila till styrelsen@tvestjarten.se