Källsortering

Källsortering för en bättre miljö

Smedby omfattas av den utökade källsorteringen inom Norrköpings kommun.
I vårt miljöhus får vi endast lägga följande:

Komposterbart avfall (biologiskt nedbrytbart):
Endast papperspåsar eller speciella Biobag påsar får användas. Dessa påsar hämtas kostnadsfritt på Returpunkten.

Brännbart hushållsavfall:
Samtliga 5 kärl är enbart avsedda för brännbart hushållsavfall.

Glas                                                                                                                                                        Kärl för färgat och ofärgat glas.

Papper                                                                                                                                               Kärl för papper

Kartong                                                                                                                                                    Kärl för kartong

Plast                                                                                                                                                    Kärl för plast

Batteri                                                                                                                          Hushållsbatterier

Tömning:
Tömning sker enligt Nodras intervall.

Men detta måste vi ta hand om på egen hand:

Trädgårdsavfall och allt annat som inte passar in i ovanstående kategorier av avfall:
Lämnas vid ngn av kommunens returpunkter,  mer information finns på www.norrkoping.se

Farligt avfall:
Till farligt avfall räknas målarfärg, lågenergilampor, kvicksilvertermometrar, lysrör, bilbatterier mm. Denna typ av avfall lämnas vid ngn av kommunens returpunkter.

Läs mer