Källsortering

Källsortering för en bättre miljö

Smedby omfattas av den utökade källsorteringen inom Norrköpings kommun.
I våra sopkärl får vi endast lägga följande:

Komposterbart avfall (biologiskt nedbrytbart):
Lämnas i sopkärl på parkeringsplatsen. Endast papperspåsar eller speciella Biobag påsar får användas. Dessa påsar hämtas kostnadsfritt på Returpunkten.

Brännbart hushållsavfall:
Samtliga tre sopnedkast i varje sopstation är enbart avsedda för brännbart hushållsavfall.

Tömning:
Tömning sker måndagar och torsdagar.

Men detta måste vi ta hand om på egen hand:

Återvinning:
Glas, metall, papper, kartong, plast lämnas på returpunkten eller andra ställen som har behållare för detta avfall.

Trädgårdsavfall och allt annat som inte passar in i ovanstående kategorier av avfall:
Lämnas till Returpunkten, Stohagsgatan 7, mer information finns på www.norrkoping.se

Farligt avfall:
Till farligt avfall räknas målarfärg, lågenergilampor, kvicksilvertermometrar, lysrör, bilbatterier mm. Denna typ av avfall lämnas till Returpunkten på Stohagsgatan.

Läs mer