Kontaktpersoner i varje radhus

Varje huslänga har en kontaktman, denne person (man/kvinna) är styrelsens förlängda arm. Kontaktmannaskapet kan alternera inom längan, men hur kontaktmannen utses bestäms av de boende inom resp länga. Eventuella ändringar måste meddelas styrelsen. Uppdraget varar minst 1 år från årsstämman.

Till kontaktpersonens arbetsuppgifter hör att:

  • informera nyinflyttade om de regler som finns inom området
  • hjälpa styrelsen att sprida information till dom boende i längan
  • informera styrelsen om vad som sker i längan av betydelse för föreningen
  • ansvara för nyckel till gemensamhetsförrådet
  • ansvara för arbetsfördelning inom längan vid städdagarna

Förteckning över kontaktmän

Länga – Nr Namn Nr  
A 516 – 528  Emelie Gardhem 518  
B 502 – 514 Thorbjörn Bergman 512  
C 544 – 556 Peter Daagh 548  
D 530 – 542 Anders o Lena Fredriksson 542  
E 572 – 584 Göran o Mona Falkemar 582  
F 558 – 570 Lars Mångelin 562  
G 640 – 652 Madeleine Nilsson 640  
H 626 – 638 Magnus Jonsson 628  
I 606 – 624 Christoffer Lindberg 618  
K 586 – 604 Kjell Tudare 602  
N 298 – 310 Ann-Sofi Jonsson 306  
O 312 – 324 Per och Erika Lager 314  
P 272 – 296 Ronny Magnusson 276