Arbetslördagar

Arbetslördagarna vår och höst

  • Vår- och höst samlas alla boende för att göra ordning området inför den kommande säsongen. Datum för städdagar meddelas i god tid via hemsidan och mail. Vårstädningen sker oftast i slutet av april och höststädningen i slutet av oktober.
  • Den container som ställs till förfogande får endast användas till trädgårdsavfall – absolut inget annat.
  • Enligt föreningens stadgar är alla skyldiga att underställa sig de beslut om skötsel som stämman tagit.
  • Kontaktmannen i varje länga samordnar arbetsuppgifterna för löpande skötsel och underhåll under hela året, vari även ingår regelbunden tillsyn.

Här finns respektive huslängas arbetsuppgifter under arbetslördagarna