Ägarbyte

Vid ägarbyte förutsätts att ny ägare informeras om samfälligheten av den säljande fastighetsägaren.  Säljare och köpare har ett gemensamt ansvar att informera styrelsen om ägarbytet samt vilka kontaktuppgifter som ska ändras (husnr, namn på nya ägare samt vilka e-postadresser som ska tas bort och läggas till).
Samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare.

 När du flyttar ut från samfälligheten

 • Informera köpare om vad som gäller i samfälligheten angående samfällighetsavgift, gemensamt ansvar, städdagar mm. Aktuell information finns på hemsidan.
 • Kontakta Telia för att säga upp bredbandet (även om det är samfälligheten som betalar avgiften).
 • Router och 2 digitalboxar (inkl. fjärrkontroller) tillhör samfälligheten och lämnas kvar i fastigheten. Även koderna till routern ska lämnas kvar.
 • Egna tillval av kanalpaket har en uppsägningstid på 3 månader.
 • Ev mobila bredband tecknade inom avtalet upphör automatiskt.
 • Meddela husnr samt vilken/vilka e-postadresser som ska tas bort från sändlistan (direktlänk)
 • Om du betalar medlemsavgiften via autogiro behöver du säga upp detta hos din bank för att inte avgiften ska fortsätta dras efter flytt. Meddela styrelsen när du har sagt upp autogiro så att vi kan plocka bort informationen ur ekonomisystemet.

När du flyttar in till samfälligheten

 • Kontakta Telia och beställ anslutning till det kollektiva bredbandet inom Samfällighetsföreningen Tvestjärten.
 • 2 st digitalboxar med tillhörande fjärrkontroller skall finnas kvar i fastigheten.
 • Koder till routern skall finnas kvar i fastigheten.
 • Nya PIN-koder för hyra av film, pay-per-view sänds ut från Telia.
 • Meddela styrelsen vilken/vilka adresser som ska läggas till på sändlistan för att motta information via e-post (direktlänk). Den som inte har tillgång till e-post skall ges information av kontaktmannen i resp länga, meddela då styrelsen (muntligt/via telefon) angående husnr och att information ska fås via kontaktman.
 • Läs igenom informationen som finns på hemsidan angående vår samfällighet. Vissa sidor är lösenordsskyddade, lösenordet fås från styrelsen. Har du några frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta styrelsen eller kontaktmannen i din länga.
 • I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter t ex städdagar och andra arbetsinsatser.
 • En gång om året (februari/mars) har samfälligheten årsmöte. Kallelse till årsmötet skickas per e-post och läggs ut på hemsidan senast 14 dagar innan mötet. Till årsmötet har alla möjlighet att lämna in väl förberedda förslag på förändringar och förbättringar för vårt område.