Arbetsuppgifter

Allmänt om våra arbetslördagar vår och höst

Enligt föreningens stadgar är alla skyldiga att underställa sig de beslut om skötsel, som stämman tagit.
Kontaktmannen i varje länga samordnar arbetsuppgifterna för löpande skötsel och underhåll under hela året, vari även ingår regelbunden tillsyn.
Kontaktmannen i varje länga har nyckel till gemensamhetsförrådet. Där finns städvagn, stegar, och diverse annan materiel.

Vad som ingår i varje längas arbetsuppgifter framgår nedan. Alla i längan ansvarar för att arbetet blir utfört samt att löpande tillsyn sker.

Generella arbetsuppgifter

Dessa arbetsuppgifter gäller alltid för alla längor:

 •  Gångvägar; entrésida, gavelsida och upp mot garage:
  Kontinuerligt underhåll, sopning, skräpplockning, snöskottning och sandning. (Sand finns i sandlåda i anslutning till parkeringen.)
 • Häckar: Klipps vid behov så att de ej hänger in på angränsande gångvägar.
 • Ogräsrensning och sopning på parkering
 • Rensning av brunnar
 • Krattning av gräsytor

A 516 – 528 – Arbetsuppgifter A-längan

 •  Planteringar med buskar: Ogräsrensning, spadvändning, kanthuggning, vattning – allt efter behov och årstid.
 • Gångvägen över trekanten: Underhåll, ogräsborttagning och kanthuggning.

B 502 – 514 – Arbetsuppgifter B-längan

 • Lekplats oh gräsmatta upp mot nästa samfällighet: Löpande underhåll/kontroll av utrustning, ogräsrensning, kanthuggning ytterkant mot planteringar och gräsmattor.

C 544 – 556 – Arbetsuppgifter C-längan

 • Kullen framför lekplatsen samt upp mot cykelvägen: Ogräsrensning, spadvändning, kanthuggning.

D 530 – 542 – Arbetsuppgifter D-längan

 • Gräsmatta och buskar bakom B-C garagen: allmänt underhåll. Kanthuggning kring buskar.
 • Planteringar vid gavlar av D-E-F garagen – ogräsrensning, spadvändning, kanthuggning.

E 572 – 584 – Arbetsuppgifter E-längan

 • Buskage upp mot cykelvägen: Ogräsrensning, spadvändning, kanthuggning.

F 558 – 570 – Arbetsuppgifter F-längan

 • Stora lekplatsen: ogräsrensning, kanthuggning ytterkant mot planteringar och gräsmattor.

G 640 – 652 – Arbetsuppgifter G-längan

 • Buskage upp mot cykelvägen: Ogräsrensning, spadvändning, kanthuggning.
 • Underhåll av gångväg bakom G-huset, kanthuggning mot asfalt.

H 626 – 638 – Arbetsuppgifter H-längan

 • Kanthuggning kring buskar och träd.
 • Underhåll av gångväg bakom H-huset, kanthuggning mot asfalt.

I 606 – 624 – Arbetsuppgifter I-länga

 • Tillsyn och underhåll av sandlåda vid transformator.
 • Underhåll av gångväg bakom I-huset, kanthuggning mot asfalt.

K 586 – 604 – Arbetsuppgifter K-längan

 • Buskage på parkeringen till höger och vänster vid infarten. Ogräsrensning, spadvändning.
 • Underhåll av gångväg bakom K-huset, kanthuggning mot asfalt.
 • Tillsyn och skötsel av sopstationen på parkeringen.

N 298 – 310 – Arbetsuppgifter N-längan

 • Gräsmatta och buskar väster om Ståhl-husen. Kanthuggning kring buskar och träd.
 • Underhåll av gångväg mellan N-O-husen, kanthuggning mot asfalt.

O 312 – 324 – Arbetsuppgifter O-längan

 • Hängrännor på A-B-O-N-P garagen samt kanthuggning mot asfalt och buskar/träd bakom nämnda garage.
 • Hängrännor på A-B-O-N-P garagen.
 • Tillsyn och underhåll av sandlåda vid sopskåp
 •  Underhåll av gångväg bakom och mellan ovannämnda garage, samt parkering (ogräsrensning och sandsopning).
 • Planteringen vid 324

P 272 – 296 – Arbetsuppgifter P-längan

 • Skötsel av blomsterängen samt träd inom detta område.
 • Lekplatsen vid blomsterängen – kanthuggning ytterkant mot planteringar och gräsmattor.
 • Underhåll av gångvägen mot blomsterängen